Open the menu
Novacura Flow > Sprawne zarządzanie uprawnieniami w zasięgu ręki

Sprawne zarządzanie uprawnieniami w zasięgu ręki

24 Oct
Rozproszone procedury, konieczność kontroli uprawnień, długi proces ich nadawania i odbierania – to wszystko zabiera pracownikom helpdesku mnóstwo czasu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom informatycznym, można te działania zautomatyzować i sprawić, że nie będą już takim dużym wyzwaniem, nawet w większych firmach.

Przekonała się o tym międzynarodowa firma produkcyjna, która zaniepokojona bezpieczeństwem swoich danych i niezadowolona z utrudniającego pracę systemu zarządzania uprawnieniami szukała lepszych alternatyw. Najbardziej zależało jej na znalezieniu sposobu na niedoskonały i skomplikowany tryb udzielania i odbierania dostępów w firmie. Procedura ta trwała zbyt długo, spowalniała działania całego zespołu, a niejasne i zawikłane przepisy wymagały zaangażowania wielu osób. Istotnym argumentem było bezpieczeństwo danych – zwłaszcza w sytuacji zwalniania kogoś, kiedy sprawne odebranie dostępu jest szczególnie ważne.

Warto zaznaczyć, że definiowanie uprawnień może dotyczyć bardzo szeroko pojętego dostępu: do systemów typu ERP, CRM, EAM, ale także do folderów sieciowych lub fizycznych zasobów, takich jak archiwa dokumentów, budynki czy sprzęt IT – mówi Artur Buła, Managing Director w Novacura Poland.

Firmie zależało na centralnym systemie zarządzania uprawnieniami, opartym na panelach z wnioskami dla pracownika, jego przełożonego oraz administratora. Takie funkcje posiada system  przygotowany na platformie Novacura Flow, dzięki któremu wystarczy zaznaczyć w programie odpowiednie punkty z listy, a wniosek o nadawanie uprawnień zostanie przekazany właściwym osobom do akceptacji. Ponadto taką prośbę może złożyć zarówno przełożony, jak i sam zatrudniony.

Dla przełożonego procedura jest o tyle uproszczona, że może on wnioskować o nadanie komuś tzw. „pakietu uprawnień”, czyli zapisanego lub po prostu skopiowanego z konta innego pracownika zestawu upoważnień – dodaje Artur Buła. – Dzięki temu łatwo uniknąć pomyłki i co więcej, nie trzeba powielać tej samej pracy przy zatrudnianiu osób na istniejące już stanowiska, niewymagające zdefiniowania innego zakresu wglądu do danych.

Ważną funkcją systemu jest możliwość całkowitego odebrania dostępu za pomocą jednego przycisku – przełożony wyszukuje w portalu pracownika, klika opcję „odbierz wszystkie uprawnienia”, po czym wniosek zgodnie z procedurami firmy zostaje przekazany do akceptacji, gdzie może być przyjęty, odrzucony lub zwrócony do poprawy. Co więcej, system zapisuje każdą zmianę uprawnień i daje możliwość łatwego sprawdzenia, kto i kiedy posiadał dostęp do określonego zasobu.Nasz system usprawnia działania związane z zarządzaniem uprawnieniami – przekonuje Artur Buła. – Dostęp do wszystkich informacji jest pod kontrolą odpowiednich osób, łatwo w każdej chwili zmodyfikować nadane uprawnienia. Każda większa firma będzie potrzebować podobnych rozwiązań, jeśli chce usprawnić przepływ informacji i lepiej kontrolować do nich dostęp.

Wyżej opisane mechanizmy wprowadzają do firmy nie tylko lepszą organizację pracy czy szybsze zmiany uprawnień, ale także jasno określone procedury otrzymywania i odbierania dostępu, zmniejszające margines błędu, spowodowany tzw. „czynnikiem ludzkim”. Zadbanie o to jest ważne także w kontekście nowych regulacji GDPR dotyczącej ochrony danych osobowych, wchodzącej w życie w maju 2018 r.

Firma Novacura Poland pracuje nad następną wersją systemu, w której poprzez zestaw konektorów zapewni dostęp do większości znanych systemów, by jeszcze bardziej zautomatyzować pracę administratorów.