Open the menu

Novacura Flow®

Wraz z platformą Novacura Flow® wprowadzamy aplikację Enterprise App.
Jest to platforma umożliwiająca uruchamianie w jednym miejscu wszystkich aplikacji dotyczących procesów biznesowych.

Co to jest Novacura Flow?

Novacura Flow to sposób połączenia Twoich pracowników z Twoimi systemami biznesowymi. To innowacyjna platforma funkcjonująca jako warstwa zewnętrzna obejmująca istniejące systemy biznesowe albo jako narzędzie służące do tworzenia własnych aplikacji. Dzięki Novacura Flow zyskujesz jedną platformę dla wszystkich aplikacji biznesowych, idealnie zgodnych z Twoimi procesami biznesowymi.

Novacura Flow dodaje procesy i łączy użytkowników z istniejącymi systemami biznesowymi.


Dzięki platformie Novacura Flow® znajdziesz wspólny język między działalnością biznesową a IT oraz między procesami a systemem ERP. Platforma ta pozwala także na łatwe projektowanie i tworzenie własnych aplikacji biznesowych bez konieczności dostosowywania podstawowych systemów biznesowych. Możesz uruchamiać te same łatwe w obsłudze, oparte na zadaniach aplikacje przy użyciu różnych interfejsów użytkownika: na telefonach komórkowych, tabletach, komputerach i terminalach ręcznych. Dajemy Ci swobodę pracy w dowolny sposób i w każdym miejscu, tak aby nic nie przeszkadzało Ci w rozwijaniu działalności. Żadne oprogramowanie nie powinno ograniczać Twojej wydajności.
 


Jak wygląda praca na platformie Novacura Flow?

Koncepcja platformy Novacura Flow® jest bardzo prosta i zapewnia natychmiastowy zwrot z inwestycji.
W czterech krokach tworzysz aplikację biznesową doskonale odpowiadającą Twojej działalności.


  • Narysuj, jak chcesz pracować. W ten sposób określasz optymalny przepływ pracy.
  • Połącz przepływ pracy z systemem ERP lub innym systemem biznesowym. Teraz masz do dyspozycji wykonywalną aplikację.
  • Uruchom aplikację na wybranym urządzeniu. Niezależnie od tego, gdzie znajdują się i co robią użytkownicy, można uruchomić aplikację na dowolnym smartfonie, tablecie, komputerze lub urządzeniu ręcznym. Możesz pracować w trybie online lub offline zależnie od potrzeb.
  • Udoskonalaj! Zmierz wydajność biznesową pomiędzy punktami kontrolnymi określonymi w przepływie pracy. Przekonaj się, co wymaga udoskonalenia, zmień wcześniej narysowany przepływ pracy i uruchom zaktualizowaną wersję aplikacji. W ten sposób wprowadzasz natychmiastowe udoskonalenia swojej działalności.

Możesz to zrobić jeszcze prościej: wybierz i uruchom

Dysponujemy bogatą biblioteką gotowych do użycia przepływów pracy. Wystarczy wybrać jeden z nich, zmodyfikować go w razie potrzeby i uruchomić natychmiast na wybranym urządzeniu.
Oferujemy gotowe do uruchomienia przepływy pracy dla wszystkich środowisk biznesowych:
  • Serwis w terenie
  • Sprzedaż w terenie
  • Logistyka
  • Realizacja projektów
  • Produkcja
  • Konserwacja
Przeczytaj więcej o naszych rozwiązaniach biznesowych > 
 

Architektura Flow

Novacura Flow to platforma o budowie modułowej, zaprojektowana i stworzona przez firmę Novacura AB. Na poniższej ilustracji opisano poszczególne moduły i sposób ich połączenia.
Flow 5 Architektura

Moduły

Flow Designer: punkt wyjścia. Zaprojektuj aplikacje biznesowe, rysując, jak chcesz pracować — krok po kroku. Możesz z łatwością określić wszystkie interakcje użytkowników, całą logikę biznesową i całą komunikację z systemami biznesowymi zaplecza. Wystarczy odpowiednia konfiguracja. Po zakończeniu opublikuj przepływ pracy na serwerze Flow Server, aby uzyskać wykonywalną aplikację!

Flow Client: jeśli chodzi o systemy klienckie, skupiamy się na użyteczności i efektywności pracy użytkowników. Niezależnie od urządzenia wykorzystywanego do uruchomienia aplikacji Flow Client zapewnia każdemu użytkownikowi najlepszy i najłatwiejszy w obsłudze interfejs do wykonania zadania. Oferujemy wbudowaną obsługę systemów iOS, Android, Windows i Windows CE. Dodatkowa zaleta to interfejs WWW obsługujący różne przeglądarki, zapewniający pełną swobodę wyboru sposobu pracy.

Flow Engine: mechanizm przepływu pracy pozwala przekształcić rysunek na wykonywalne aplikacje. Jako wzorzec notacji modelowania wykorzystujemy standard BPMN 2.0, ale wzbogaciliśmy go w dodatkowe funkcje, aby stworzyć najlepszą w historii platformę procesów biznesowych.

Flow Server: centralny element instalacji platformy Novacura Flow, obsługujący wszystkie operacje między systemami klienckimi a systemami biznesowymi zaplecza. Umożliwia on pracownikom uzyskanie dostępu do wszystkich potrzebnych aplikacji biznesowych.

Flow Connect: innowacyjne rozwiązanie umożliwiające połączenie z dowolnym systemem biznesowym, programem i urządzeniem. Ma ono dwie podstawowe funkcje: jedna umożliwia użytkownikowi konfigurowanie integracji bezpośrednio przy użyciu narzędzia Flow Designer, druga wykonuje skonfigurowane zadania. Przeczytaj więcej na temat naszych łączników >

Flow Admin: internetowy interfejs administracyjny pozwalający łatwo konfigurować użytkowników, zabezpieczenia, systemy zaplecza, właściwości i inne elementy. Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad całą instalacją platformy Flow.

 

Powstańców Wielkopolskich 18, 30-707 Kraków, Poland, +48 690 424 664