Open the menu

Przejrzystość i szybkie rezultaty

W ciągu wielu lat działalności opracowaliśmy metodę dostarczania rezultatów w sposób maksymalnie efektywny. Jej podstawą jest przejrzystość i szybkie uzyskiwanie pożądanych wyników.

Współpraca

Lubimy ściśle współpracować z naszymi klientami i partnerami, ponieważ prowadzi to do pogłębienia zaufania i zapewnia przejrzystość i przewidywalność. Dzięki temu realizujemy nasze rozwiązania w krótkich cyklach, co pozwala szybko osiągać założone wyniki.

Z biegiem lat opracowaliśmy elastyczną metodę wspierającą ten sposób myślenia i w efekcie służącą tym samym celom co nasza platforma: doskonaleniu procesów biznesowych i umożliwianiu naszym klientom ich kontrolowania.
Nazywamy ją Novacura 4D™. To nawiązanie do pierwszych liter nazw czterech procesów: Define (definiowanie), Design (projektowanie), Develop (opracowywanie) i Deliver (realizacja).


 
Define - Design - Develop - Deliver
Definiowanie — projektowanie — opracowywanie — realizacja. Nasza metoda zapewniania szybkich rezultatów.

Jak to robimy

Novacura 4D to skalowalna metoda sprawdzająca się zarówno w małych, jak i w dużych projektach. Dzięki czterem etapom pozwala przejść od poznania rzeczywistego problemu biznesowego do wdrożenia skutecznego rozwiązania w jak najkrótszym czasie. 

1. Definiowanie
Masz w firmie problem wymagający uwagi? Chcesz udoskonalić działalność? Najprawdopodobniej widzisz objawy, ale gdzie tak naprawdę kryje się przyczyna? Na tym etapie pomagamy Ci w dostrzeżeniu problemu i zdefiniowaniu rozwiązania zapewniającego pożądane usprawnienia. Wspólnie określamy treść i zakres projektu.

2. Projektowanie

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Celem tego etapu jest udostępnienie Ci argumentów przemawiających za wybraną koncepcją. Dzięki temu zyskasz pewność, że wdrażane przez nas rozwiązanie rzeczywiście jest właściwe.
Wspólnie opracowujemy projekt i umożliwiamy Ci wypróbowanie ważnej jego części. 

3. Opracowywanie
Opracowanie rozwiązania do wdrożenia przebiega etapowo: rozwiązanie jest realizowane w niewielkich fragmentach. Ponieważ kluczową cechą naszej platformy jest możliwość konfiguracji, możemy skupić się na dostarczeniu najważniejszych części w pierwszej kolejności w celu ich sprawdzenia. 

4. Realizacja
Niezależnie od tego, czy dostarczamy rozwiązanie małe czy duże, organizacja musi być odpowiednio przygotowana i przeszkolona, aby w pełni wdrożyć udoskonalony proces. Zapewniamy personelowi Twojej firmy odpowiednie szkolenie.